Loading...

MÓC CÁI VÍ

Móc chiếc ví nhỏ đựng mỹ phẫm hay đồ dùng cá nhân của bạn gái .
Vật liệu:
- Chỉ lát trắng 20g
- Chỉ lát xanh 15g
- Chỉ lát nâu 10g
- Dây kéo 20cm
- Cây móc số 6

 Cách làm:
1.Mẩu 10 cm: 17 mũi, 21 hàng.
2.Bắt đầu bằng 18 mũi bính móc mặt đáy ví 6 hàng mũi đơn như chart huớng dẫn.
3.Móc lên thân ví bằng mũi đơn 6 hàng trắng→3 hàng xanh→2 hàng nâu→3 hàng xanh→2 hàng trắng→2 hàng xanh →1 hàng nâu→ 2 hàng xanh.
Hàng cuối cùng móc hàng mũi viền giỏ xách .
4.Kết dây kéo vào miệng ví .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.