Khăn choàng đan


KD0004
KHĂN CHOÀNG LEN DỆT KIM
-Loại chỉ len acrylic100%  125g.KD0003
KHĂN CHOÀNG VÒNG TRÒN (rộng 30cm)

-Loại chỉ len polyester 100% 180g
-Cây đan số 15
KD0002


  KHĂN CHOÀNG MÙA ĐÔNG (dài 120cm, rộng 10cm)

-Loại chỉ len wool 100% 60g
-Cây đan số 15
KD0001
 KHĂN CHOÀNG MÙA ĐÔNG (dài 145cm, rộng 22cm)

-Loại chỉ len wool 100% 220g
-Cây đan số 15