Khăn choàng móc


KM0002
KHĂN CHOÀNG HÌNH TAM GIÁC (dài 120cm, rộng 35cm)
-Loại chỉ len Polyester 65%,wool 25%, nylon 10%
-Cây móc số 2.

KM0001  KHĂN CHOÀNG MÙA ĐÔNG (dài 140cm, rộng 45cm)
-Loại chỉ len acrylic 100%
-Cây móc số 5.