Giỏ xách


GX0002

GIỎ XÁCH (dài 22.5cm, cao 15.5cm)
-Loại chỉ len cotton 100% 90g, chỉ lace 5 g móc hoa văn,
-Dây kéo dài 24cm, tay xách da dài 39cm.
-Cây móc số 5, cây móc chỉ lace số 0 móc hoa văn.
GX0001
GIỎ XÁCH (dài 34cm, cao 29cm)
-Loại chỉ len linen60% acrylic 40% 160g
-Cây  đan số 15